פינוי דירה בגלל אי תשלום שכר דירה

אנשים רבים שוכרים דירה למטרת מגורים. לעיתים מדובר על אנשים צעירים, לאחר שירות צבאי, שרוצים לזכות בעצמאות לראשונה בחייהם. לעיתים מדובר על זוגות צעירים שאינם יכולים להרשות לעצמם לרכוש דירה. לעיתים מדובר על סטודנטים הגרים בדירה מושכרת במהלך תקופות הלימודים. במקביל, ישנם אנשים הבוחרים בדרך זו מטעמים כלכליים שונים – או בשל חוסר רצונם להתחייב להלוואת משכנתא בבנק או בשל חוסר יכולתם לקבל משכנתא מסיבה זו או אחרת.

תהה אשר תהה הסיבה לבחירה שמובילה לשכור דירה למגורים, יש אלמנט אחד המשותף לכל השוכרים. אנו מדברים על החובה לשלם שכר דירה באופן קבוע וללא תנאי. מי שאינו עושה כן לוקח על עצמו את הסיכון שיהיה עליו לעבור תהליך של פינוי דירה בכפייה.

תנאי יסודי בהסכם

חוזה שכירות הינו חוזה סטנדרטי למדי. אמנם, כמו בכל חוזה ניתן לבצע בו התאמות על פי רצון הצדדים (דהיינו השוכר או המשכיר), אבל יש בו כמה סעיפים שלא נהוג לוותר עליהם לעולם. בין הסעיפים השונים ניתן למצוא את אלה שעוסקים בחובה להחזיר את הדירה בגמר תקופת השכירות כשהיא פנויה (חובת פינוי דירה), החובה להחזיר אותה במצב שבו היא נמסרה, הזכות להארכת תקופת השכירות וכמובן – החובה לשלם שכר דירה בסכומים ובמועדים שנקבעו.

בתי המשפט הכירו, לאורך השנים, בכך שבכל חוזה ישנם תנאים עיקריים וחשובים. תנאים כאלה נחשבים לתנאים יסודיים והפרה שלהם נחשבת למה שנהוג לכנות "הפרה יסודית". בהשכרה של דירה, כאשר נוצר מצב שבו המשכיר אינו מקיים את תנאי ההסכם מבחינת התשלום – מדובר על הפרה מהותית של ההסכם בין הצדדים ומכאן קצרה הדרך למצב של פינוי דירה.

  צריכים לפנות דירה? מלאו פרטים בצור קשר ונוכל לעזור לכם בהקדם  

אסור לפנות בכוח

בשלב זה חשוב לומר שמשכיר הדירה איננו יכול לעשות דין לעצמו. ישנם בעלי דירות הסבורים שבמצב של אי תשלום הם יכולים פשוט להחליף את המנעול של הדירה, להזמין חברה לפינוי דירות ולבקש ממנה לסלק את חפציו ומיטלטליו של המשכיר, לעיתים בשעה שזה נעדר מהבית. צעד זה של פינוי דירה אסור בתכלית האיסור. על אחת כמה וכמה אסור לנקוט בצעדים פליליים כגון אלימות שתופנה כלפי מי מהשוכרים. לצד ההגנה החוקית על בעלי הדירות מגן החוק גם על המתגוררים בנכס מפני פעולות כאלה, שעשויות להתבצע בשרירות לב. הפתרון שעל בעל הדירה לנקוט בו כדי להסדיר את העניין הינו לנסות ולהגיע לסיכום מתאים עם השוכר, אף אם בדרך של פשרה, או לפנות לבית המשפט. במידה ובית המשפט ישתכנע שהשוכר לא עמד בהתחייבויותיו הוא אכן יכול להחליט בפסק הדין על פינוי דירה.

כדאי להתפשר

בין המשתמטים ממילוי חובתם לשלם את שכר הדירה ניתן למצוא מקרים שונים. לעיתים מדובר על אנשים שמטה לחמם נשבר ואין ביכולתם לשלם. לעיתים מדובר על משתמטים סדרתיים, שעוברים מדירה לדירה מתוך כוונה הידועה להם מראש להתחמק מהתשלומים. ישנם מקרים שבהם מדובר על סכסוך בין שוכר למשכיר בשל מקרים כגון אי ביצוע תיקון ליקויים על ידי בעל הנכס או בשל סיבות אישיות או אחרות.

  צריכים לפנות דירה? מלאו פרטים בצור קשר ונוכל לעזור לכם בהקדם  

כאשר נתקלים במצב של סכסוך מתמשך, מומלץ לנסות לפתור את הדברים ברוח טובה, לעיתים תוך הסתייעות באיש מקצוע כגון מגשר או מתווך. אולם, במידה והדברים אינם יכולים להיפתר בדרך זו, גם פינוי דירה יכול להיעשות תוך מזעור נזקים לשני הצדדים. ידועים מקרים שבהם שוכרים שראו עצמם נפגעים הותירו בדירה חורבן והרס. עדיף, אם כן, לשני הצדדים לנסות להתגבר על הפערים בדרך של פשרה.